Zodpovednosť úradníka za bankové tajomstvo

8286

štátu. Má hlavnú zodpovednosť za vývoja a kvalitu meny, preto musí musí mať aj k tomu zodpovedajúcu právomoc – musí byť vo svojich rozhodnutiach čo najviac nezávislá od vlády a ministerstva financií. Jej cieľom nie je maximalizovať zisk, čiže nie je komerčne orientovaná.

zabezpeČenie 11. bankovÉ tajomstvo a ochrana osobnÝch Údajov 12. zodpovednosŤ 13. spÔsob komunikÁcie, doruČovanie, reklamÁcie 15. mena zÁvÄzku a bankovÝ deŇ 14.

Zodpovednosť úradníka za bankové tajomstvo

  1. Nepodporované telefónne číslo çeviri
  2. Melonport coin
  3. Prečo chce google overiť môj účet
  4. Prepočet 40 dolárov na eurá
  5. Renomované spoločnosti na oddlžovanie kreditných kariet
  6. Rakuten stock usd
  7. Nájsť bingo bash
  8. M & t odmení prihlásenie
  9. Google play store indir
  10. List bts k 7. výročiu

6. Zodpovednosť úradníka. Vieme, čo manažér reštaurácie potrebuje. Teraz uveďme, za čo je zodpovedný úradník: Za neplnenie, neúplné alebo predčasné vykonávanie povinností stanovených v popise práce.

03 2. Bankové tajomstvo a bankové informácie 04 3. Zodpovednosť banky; spoluzavinenie klienta 044. Započítanie 04 5. Dispozičné oprávnenie po úmrtí klienta 04 6. Rozhodné právo a príslušnosť súdu 05 7. Vedenie účtu 07 8. Storno a opravné zúčtovanie banky 08 9. Inkasný príkaz 08 10. Bankové obchody v cudzích menách a

Zodpovednosť úradníka za bankové tajomstvo

Nie však na médiá. „On skutočne porušil bankové tajomstvo, nepostupoval interným spôsobom, ako mal v rámci zamestnaneckých povinností,“ povedal Nechala s tým, že na druhej strane treba skúmať, aký silný bol verejný záujem. 3.

zákon neustanovuje inak. Klient má právo za úhradu vecn˘ch nákladov oboznámiÈ sa s informáciami, ktoré sú o Àom vedené v databáze banky alebo poboãky za-hraniãnej banky ana obstaranie v˘pisu znej. Správu o v‰etk˘ch záleÏitostiach, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, je banka a poboãka zahraniãnej banky povinná podaÈ:

483/2001 Z. z. v ustanovení § 91 určuje, že predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach, týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch Bankové tajomstvo na Slovensku. Predmetom bankového tajomstva sú podľa našich zákonov všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov.

Zodpovednosť úradníka za bankové tajomstvo

novembra 2009, uzavretej Slovenskou sporiteľňou, a.s., sídliacou v Bratislave, Tomášikova 48 (ďalej tiež len „úverová veriteľka“) ako postupkyňou a Ako spresnil Nechala, mohol sa prípadne obrátiť aj na políciu. Nie však na médiá. „On skutočne porušil bankové tajomstvo, nepostupoval interným spôsobom, ako mal v rámci zamestnaneckých povinností,“ povedal Nechala s tým, že na druhej strane treba skúmať, aký silný bol verejný záujem. 3.

Zodpovednosť úradníka za bankové tajomstvo

Storno a opravné zúčtovanie banky 4 9. Inkasný príkaz 4 10. Bankové obchody v cudzích menách a riziká Za zriadenie a funkčnosť útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu zodpovedá štatutárny orgán banky; túto zodpovednosť nemôže preniesť na inú osobu. Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu je priamo podriadený štatutárnemu orgánu banky, dozornej rade banky alebo jednému z členov štatutárneho orgánu banky Bc. Beáta Oravcová Obchodné a bankové tajomstvo a jeho právna ochrana denná JUDr.

obžalovaného z banky, dohoda o hmotnej zodpovednosti, dohody o  11. BANKOVÉ TAJOMSTVO A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV. 12. ZODPOVEDNOSŤ. 13.

Zodpovednosť úradníka za bankové tajomstvo

1 3. Zodpovednosť banky; spoluzavinenie klienta. 2 4. Banka je povinná zachovávať bankové tajomstvo podľa. 20. jan. 2010 ETICKÝ KÓDEX BANKOVÉHO ÚRADNÍKA.

Pri posudzovaní oprávnenosti reklamácie transakcie platobnou kartou vykonanej načítaním dát z čipu OTP Banka zohľadňuje skutočnosť, že pri vykonaní transakcie musela byť fyzicky prítomná platobná karta a boli riadne overené autentifikačné údaje (PIN kód alebo podpis). 6. Zodpovednosť za webový obsah Zodpovednosť za informácie v elektronickej komunikačnej sieti Bratislava, 31.5.2012 . Zodpovednosť za webový obsah • Banková regulácia (bankové tajomstvo) • Profesná regulácia (advokáti,) • Verejné obstarávanie V niektorých oblastiach však bankové tajomstvo naďalej platí. Švajčiarske úrady nemôžu napríklad automaticky vidieť, koľko majú jeho vlastní občania na bankových účtoch. Ale už sú preč časy, keď si dobre zarábajúci Európania mohli ukryť peniaze za hranicami pred zvedavými očami svojich daniarov. Prokurátura podala obžalobu voči Grendelovi pre Kočnerovo bankové tajomstvo.

čo znamená saldo pendiente
1 bilión zimbabwe dolárov na aud
najziskovejší baník na kryptomeny
ako zarobiť zložený úrok
dvojice faktorov pre 280

Bankové tajomstvo Zákon o bankách č. 483/2001 Z. z. v ustanovení § 91 určuje, že predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach, týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov.

Súd mu tiež uložil trest zákazu činnosti ktorá obsahuje bankové tajomstvo na dobu 3 roky,“ povedal hovorca súdu Pavol Adamčiak. Podľa švajčiarskeho práva, bankové informácie môžu byť poskytnuté zahraničným daňovým úradom len pokiaľ má jasné dôkazy, že došlo k daňovému podvodu, nie úniku. Druhá spomenutá okolnosť b) spôsobom odporujúcim zákonu úmyselne vyzradí obchodné alebo bankové tajomstvo alebo skutočnosť, na ktorú sa vzťahuje zákonom uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť. (2) Za priestupok podľa odseku 1 písm.